CZYM JEST BIZNES Z KLIMATEM

Biznes z Klimatem

Wyzwania klimatyczne dla biznesu

Gospodarka stoi przed wielkimi wyzwaniami w obliczu nieuchronnych zmian klimatycznych. W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą musiały podjąć wzmożony wysiłek aby sprostać wymogom postawionym Europie, w zakresie ochrony klimatu oraz dekarbonizacji. Priorytety strategiczne UE oraz wynikające z nich zarówno unijne, jak i krajowe regulacje prawne już w tej chwili wywierają realny wpływ na działanie przedsiębiorstw. Z drugiej strony kadrze zarządzającej (w tym członkom Zarządów) brakuje wiedzy na temat europejskiej i polskiej strategii neutralności klimatycznej i jej wpływu na codzienne życie oraz prowadzony biznes.

Prognozujemy, że wkrótce bycie przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie będzie nie tylko powszechne, ale również cenione przez Klientów i ich partnerów. Co więcej, będzie stanowić jeden z kluczowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej, a dostępne środki finansowe na wsparcie transformacji umożliwią przeprowadzenie rewolucyjnych projektów inwestycyjnych.

Unikalne wsparcie w transformacji

Biznes z klimatem to unikalny pakiet usług wspierających przedsiębiorstwa w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz pomagających dostosować się przedstawicielom biznesu do unijnych i krajowych regulacji prawnych w zakresie transformacji energetycznej wynikającej z Europejskiego Zielonego Ładu.

Biznes z klimatem wspiera działania firm w integrowaniu tematyki zrównoważonego rozwoju w strukturach przedsiębiorstw (PR, finanse, inwestycje). Działania prowadzone w ramach programu zakładają wdrożenie spójnej strategii oraz operacyjne zarządzanie w tym obszarze, począwszy od budowy dedykowanych zespołów, wyznaczenia lidera projektu aż do całościowej koordynacji prac i komunikowania widocznych efektów.

Biznes z klimatem zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów z zakresu efektywności energetycznej i OZE, aby jak najefektywniej zoptymalizować zakres działań przynoszących najlepsze efekty w kontekście neutralności klimatycznej, jak również skutecznie pozyskiwać dostępne środki finansowe.

NASZE USŁUGI

- 0 %
Plan redukcji emisji CO2 do 2030 r.
2021 r.
Cel neutralności klimatycznej dla UE
0 %
zadowolonych Klientów