certyfikacja

PRESTIŻ

Certyfikat "Biznes z Klimatem" jest formą docenienia konsekwentnych działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej i do osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej.

WIARYGODNOŚĆ

Certyfikat przyznajemy za prawidłowe przygotowanie planu osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej, którego realizacja według wiedzy na dzień certyfikacji jest możliwa i prowadzi do osiągnięcia celu

SKUTECZNOŚĆ

Certyfikat ma na celu potwierdzenie skutecznej realizacji działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz dążenia do transformacji w Przedsiębiorstwo Neutralne Klimatycznie.

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI

RENOMA

Wpisanie na dostępną publicznie listę przedsiębiorstw biorących udział w programie. Lista znajduje się na stronie internetowej KAPE oraz https://www.bizneszklimatem.pl/zaufali-nam/

MARKETING

Uprawnienie do posługiwania się nazwą i logiem "Biznes z Klimatem" w materiałach promocyjnych, kampaniach reklamowych oraz komunikacji marketingowej

KOMPETENCJE

Podstawowe szkolenie z zakresu neutralności klimatycznej i podejmowanych działań strategicznych, żeby ułatwić identyfikację pracowników z wprowadzanymi zmianami

WIEDZA

Przekazanie profesjonalnych materiałów informacyjnych dotyczących neutralności klimatycznej, zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej przedsiębiorstw

LOGO