finans
FIN1

Pomagamy w zdobyciu środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) na inwestycje związane ze zrównoważoną transformacją sektora energetycznego, w tym w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomagamy w znalezieniu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji, dopasowanych do planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaju podmiotu, a także doradzamy w stworzeniu optymalnego montażu finansowego inwestycji.

Specjalizujemy się w obsłudze projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Występujemy w roli wykonawcy lub podmiotu zarządzającego na terenie Polski, realizujemy projekty krajowe współfinansowane ze środków publicznych oraz szereg projektów międzynarodowych powołanych w ramach programów energetycznych Unii Europejskiej.

Szacowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, OZE oraz dążeniem do neutralności klimatycznej w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz funduszy celowych wynosi ponad 250 mld Euro.

W ramach współpracy oferujemy:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej zapewniającej optymalizację przedsięwzięcia oraz analizę możliwych źródeł finansowania,
  • określenie potencjału otrzymania dofinansowania przez Klientów i przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
  • przygotowanie formularzy wniosków o dofinansowanie,
  • sporządzenie dokumentów stanowiących załączniki do dokumentacji aplikacyjnych, w tym m.in. Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi programu finansującego,
  • przygotowanie aktywnego modelu finansowego dla planowanego przedsięwzięcia wraz z prognozą sprawozdań finansowych podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
  • pomoc w kompletowaniu załączników niezbędnych do pozyskania wsparcia,
  • wsparcie w trakcie całego procesu oceny wniosku w ramach procedur naboru do momentu zawarcia Umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia.
fin2