doradztwo

Strategia Neutralności klimatycznej

Proponujemy przedsiębiorstwom pomoc i wsparcie we wdrażaniu strategii neutralności klimatycznej. W oparciu o kluczowe obszary w działalności przedsiębiorstwa identyfikujemy możliwe do osiągnięcia scenariusze oraz wyznaczamy kierunki rozwoju.

Doradztwo biznesowe dla zrównoważonego rozwoju

Wspomagamy identyfikację ryzyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dla przedsiębiorstw realizujemy obowiązki sprawozdawcze w oparciu o regulacje UE, które mają kluczowe znaczenie dla biznesu.

Doradztwo strategiczne przy pozyskiwaniu dofinansowania

Pomagamy w znalezieniu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i OZE, dopasowanych do planowanego przedsięwzięcia oraz typu podmiotu, a także doradzamy w stworzeniu optymalnego montażu finansowego inwestycji.

Doradztwo eksperckie w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Doradzamy przy planowaniu inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Wykonujemy audyty energetyczne w przemyśle i budownictwie, pozyskujemy dla naszych Klientów świadectwa efektywności energetycznej tzw. Białe Certyfikaty. Wykonujemy projekty i analizy w zakresie termomodernizacji oraz ciepłownictwa.