ee_oze
EE_OZE1

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw oraz rekordowe ceny uprawień do emisji CO2 skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania na rynku efektywnych rozwiązań inwestycyjnych, które pozwoliłyby ograniczyć w firmie koszty związane z wydatkami na energię. Koszty transformacji energetycznej spadną w dużej mierze na największe przedsiębiorstwa, których domeną jest wysoka energochłonność i ogromny wpływ na środowisko.

Zapewniamy przedsiębiorstwom długofalowe doradztwo ukierunkowane na podniesienie efektywności energetycznej, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Firmy otrzymują szerokie wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania i wdrażania polityki energetycznej. Patrzymy na biznes klienta kompleksowo, wskazujemy kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorstwa inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. Jako niezależny podmiot z wieloletnim doświadczeniem na rynku, pomagamy dokonać oceny ofert inwestycyjnych wraz z rekomendacją.

Komplementarność naszego doradztwa obejmuje następujące zakresy:

  • Przygotowanie przedsięwzięcia, w tym m.in. sporządzenie audytów energetycznych, audytów oświetleniowych, wykonanie obliczeń energetycznych i ekologicznych, weryfikacja dokumentacji projektowej, przygotowanie koncepcji instalacji PV,
  • Identyfikację przedsięwzięć, które pozwolą ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczenie kompleksowych usług obejmujących wykonanie audytów efektywności energetycznej, w tym wsparcie administracyjne (URE),
  • Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych budynków energooszczędnych oraz budynków w standardzie pasywnym, projektów termomodernizacyjnych czy projektów związanych z modernizacją systemów ciepłowniczych
  • Sporządzenie dokumentacji przetargowej,
  • Pomoc w realizacji i rozliczaniu projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych
  • Pełnienie roli inwestora zastępczego,
  • Możliwość realizacji inwestycji w formule ESCO (poza CAPEX firmy)
  • Doradztwo przy ocenie technicznej ofert zewnętrznych
  • Prowadzenie monitoringu efektów realizacji projektu wraz ze sporządzeniem raportu z osiągnięcia zakładanych wskaźników
EE_OZE2