współpraca

DZIAŁANIE DORADCZE - KONSULTANT ZEWNĘTRZNY

Oferujemy współpracę polegającą na przeprowadzeniu spotkań warsztatowych dla przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pełnimy rolę konsultanta zewnętrznego w realizacji i/lub modyfikacji strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej. Idea spotkań warsztatowych polega na uczestnictwie w „burzy mózgów”, z jednej strony specjalistów ze strony Klienta, z drugiej dedykowanych ekspertów ze strony Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Przy czym nie ograniczamy się tylko do własnych zasobów i w zależności od sytuacji korzystamy z naszej bazy ekspertów zewnętrznych, na przykład: profesorów z Politechniki Warszawskiej, pracowników instytutów naukowych czy też specjalistów od rynków zagranicznych jeśli biznes Klienta działa w specyficznych warunkach poza granicami Polski.

Spotkania będą obejmować:

 • odpowiedź na dotychczasowe działania podejmowane przez przedsiębiorstwo na rzecz klimatu i środowiska,
 • przegląd realizacji celów i harmonogramu ich realizacji,
 • pomoc i doradztwo we wdrożeniu obowiązującej strategii,
 • identyfikację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • ocenę postępu prac.

Spotkania zostały zaplanowane na pierwsze 12 miesięcy współpracy, jako podstawę omówienia działań mających na celu osiągnięcia statusu przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie. Podsumowaniem każdego spotkania będzie raport do Zarządu firmy, który będzie zawierał:

 • postęp realizacji prac,
 • raport kontrolny realizacji celów,
 • wnioski wraz z propozycją zmian do czas kolejnego spotkania,
 • rekomendacje w sprawie ustanowienia KPI

Opisywany zakres powinien być traktowany jako propozycję, może być on modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Spotkania mogą odbywać się zarówno w formule tradycyjnej (w siedzibie Klienta) jak również w formie spotkań on-line.

KORZYŚCI

ŚRODOWISKOWE

 • Minimalizacja strumienia produkowanych odpadów
 • Ograniczenie wpływu na środowisko
 • Rozwój OZE
 • Pozyskiwanie środków finansowych z aktualnie dostępnych programów rządowych/unijnych itp. na działania na rzecz środowiska

PROCESOWE I INWESTYCYJNE

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Optymalizacja wykorzystania materiałów i surowców
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • Wychodzenie naprzeciw rozwojowi rynku i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
 • Pozyskiwanie środków finansowych z aktualnie dostępnych programów rządowych/unijnych itp. na działania optymalizacyjne

KOSZTOWE

 • Optymalizacja zużycia wody, energii, materiałów i odpadów oraz kosztów za media
 • Optymalizacja kosztów zakupów towarów i usług

WIZERUNKOWE

 • Poprawa renomy przedsiębiorstwa jako „zielonego”, korzystającego z „zielonej energii”, dbającego o środowisko i społeczeństwo
 • Wzmocnienie strony marketingowej przedsiębiorstwa
 • Zmiana zachowań pracowników na proekologiczne (np. konkurs „Energooszczędne biuro”)
 • Docenienie przez Klientów zaangażowania firmy w działania zw. zrównoważonym rozwojem